Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Provsec2020pic1.PNG

Committees


General Co-Chairs 

Kwok Yan Lam

Huaxiong Wang  Program Co-Chairs 

Khoa Nguyen

Wenling Wu      

         

 

Nanyang Technological University, Singapore 

Nanyang Technological University, SingaporeNanyang Technological University, Singapore 

Chinese Academy of Sciences, China  

Program Committee ​

Elena Andreeva                                 

Man Ho Au

Joonsang Baek                                  

Shi Bai

Rishiraj Bhattacharyya                    

Jie Chen                                             

Hua Chen                                          

Cé​line Chevalier                               

Cheng-Kang Chu                              

Chitchanok Chuengsatiansup       

Yi Deng                                              

Dung Hoang Duong                         

Keita Emura                                      

Xiong Fan                                          

Junqing Gong                                   

Swee-Huay Heng                             

Qiong Huang                                    

Xinyi Huang

Tetsu Iwata       

David Jao     

Sabyasachi Karati                       

Shuichi Katsumata       

Xu Ke

Jooyoung Lee                                   

Hyung Tae Lee

Yang Li   

Changlu Lin             

Joseph Liu     

Zhen Liu

Dongxi Liu 

Shengli Liu   

Chris Mitchell

Kirill Morozov

Fabrice Mouhartem                            

Khoa Nguyen

Federico Pintore

Baodong Qin       

Somindu C. Ramanna

Amin Sakzad

Olivier Sanders

Jae Hong Seo

Daniel Slamanig

Shi-Feng Sun

Willy Susilo

Paweł Szałachowski                    

Katsuyuki Takashima

Atsushi Takayasu

Benjamin Hong Meng Tan

Ni Trieu

Viet Cuong Trinh

Lei Wang

Liping Wang 

Weiqiang Wen

Wenling Wu

Keita Xagawa

Yanhong Xu

Haiyang Xue

Rupeng Yang   

Chung-Huang Yang

Guomin Yang

Yong Yu

Zhenfei Zhang

Jiang Zhang

Liangfeng Zhang

Jun ZhaoLocal Organizers

Jenn Ong

Eric Low Yang Chiang

Khai Hong Goh

Li Yan TeoTechnical University of Denmark, Denmark 

The University of Hong Kong, Hong Kong 

​University of Wollongong, Australia 

Florida Atlantic University, USA 

NISER, India 

East China Normal University, China 

Chinese Academy of Sciences, China  

Université Paris 2, France 

Huawei, Singapore 

The University of Adelaide, Australia 

Chinese Academy of Sciences, China 

University of Wollongong, Australia 

NICT, Japan 

University of Maryland, USA 

East China Normal University, China 

Multimedia University, Malaysia 

South China Agricultural University, China 

Fujian Normal University, China 

Nagoya University, Japan 

University of Waterloo, Canada 

NISER, India 

AIST, Japan 

Singapore Management University, Singapore 

KAIST, Korea 

Jeonbuk National University, Korea 

The University of Electro-Communications, Japan 

Fujian Normal University, China 

Monash University, Australia 

Shanghai Jiao Tong University, China 

CSIRO, Australia  

Shanghai Jiao Tong University, China 

Royal Holloway, University of London, UK 

University of North Texas, USA

IIT Madras, India

Nanyang Technological University, Singapore

University of Oxford, UK

Xi'an Uni. of Posts and Telecommunications, China

IIT Kharagpur, India

Monash University, Australia

Orange Labs, France

Hanyang University, Korea

Austrian Institute of Technology, Austria

Monash University, Australia

University of Wollongong, Australia

SUTD, Singapore

Mitsubishi Electric, Japan

NICT, Japan

A*STAR, Singapore

Arizona State University, USA

Hong Duc University, Vietnam

Shanghai Jiao Tong University, China

Chinese Academy of Sciences, China

Univ Rennes, CNRS, IRISA, France

Chinese Academy of Sciences, China

NTT, Japan

University of Calgary, Canada

Chinese Academy of Sciences, China

Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

National Kaohsiung Normal University, Taiwan

University of Wollongong, Australia

Shaanxi Normal University, China

Algorand

Chinese Academy of Sciences, China

ShanghaiTech University, China

Nanyang Technological University, Singapore
Nanyang Technological University, Singapore 


Nanyang Technological University, Singapore 


Nanyang Technological University, Singapore 

Nanyang Technological University, Singapore


Marina Bay
Gardens by the Bay
Clarke Quay
Colonial District
Chinatown